AURANTIA
 

Start
Akvarell
Akryl

Orangerier
Aurantia
Kontakt

Om orangerier

Mitt intresse för orangerier väcktes i samband med mitt examensarbete för Gunnebo slott "Om orangerier och drivhus".
Orangeriet, en fantastisk vacker byggnad med stora fönster mot söder och en tät vägg mot norr där citrusträd, lagrar och myrten och andra frostkänsliga träd förvarades under vintern i skydd mot kylan. På sommaren flyttades växterna ut i parken och orangeriet användes som lusthus. Orangeriets storhetstid i Sverige var under 1700-talet men fortfarande uppförs ett och annat orangeri i parker och trädgårdar.

Under ett par år inventerade jag och dokumenterade orangerier och andra äldre växthus som vinkaster och persikohus på herr-gårdar och slott i Stockholms, Sörmlands, Uppsala, Västman-lands och Östergötlands län. Uppgifterna kommer så småningom att läggas ut i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

På studieresor i Europa har jag besökt och dokumenterat orangerier i Belgien, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

För mer information kontakta mig på ingela@aurantia.se

Ingela Andersson

Publikationer (länkar till bibliotek och digitala publikationer)
Om orangerier och drivhus
- examensarbetet samt artiklar om orangerier och drivhus.

Historiska växthus i Södermanlands län
Historiska växthus i Västmanlands län
Historiska växthus i Uppsala län kan beställas från länsstyrelsen

 

Aurantia november 2009